Kutak za roditelje

Dječji vrtić „Sveti Josip“ primat će zahtjeve za upis djece u vrtić

 (od 2,5 godine života bez pelena, do polaska u školu).

Roditelji mogu izabrati:

  • CJELODNEVNI BORAVAK - 10 satni program od 06.30 do 16. 30 sati
  • CJELODNEVNI BORAVAK S DEŽURSTVOMod 06.30 do 17.00 sati
  • POLUDNEVNI BORAVAK - 6 satni program   od 06.30 do 13.00 sati

Prednosti pri upisu u vrtić su:

S obzirom na veliku zainteresiranost za upis i boravak u vrtiću, postoje liste čekanja.