Kutak za roditelje

Veliku važnost pridajemo zdravoj prehrani s dosta voća i povrća. U desetosatnom programu djeci smo osigurali tri obroka: doručak, ručak, i voćna užina. Jelovnik izrađujemo svaki tjedan u suradnji s kuharicom. Djeci je uvijek dostupna voda za piće.

            Kvalitetna i zdrava prehrana čini važan dio djetetovog razvoja. Prilikom sastavljanja jelovnika vodi se briga da hrana bude raznovrsna, kvalitetna i obogaćena vitaminima, bjelančevinama, mastima, ugljikohidratima i svim potrebnim sastojcima za pravilan rast i razvoj naše djece. Većinu voća i povrća uzgajamo na našem obradivom zemljištu koje se nalazi na području Ilića, koje vodi udruga RAD-DAR.

            Roditelji u svakom trenutku imaju uvid u jelovnik vrtića. Tjedni jelovnik uvijek je dostupan svim roditeljima na oglasnoj ploči i stranici našega vrtića.

Prema uobičajenoj praksi sa Zavodom za javno zdravstvo i nadalje ćemo voditi suradnju u vidu praćenja energetske vrijednosti prehrane, te sanitarno – higijenskog nadzora.

„ZDRAVO JEDI – ZDRAVO RASTI!“ J

Dječji vrtić „Sveti Josip“ primat će zahtjeve za upis djece u vrtić

 (od 2,5 godine života bez pelena, do polaska u školu).

Roditelji mogu izabrati:

  • CJELODNEVNI BORAVAK - 10 satni program od 06.30 do 16. 30 sati
  • CJELODNEVNI BORAVAK S DEŽURSTVOMod 06.30 do 17.00 sati
  • POLUDNEVNI BORAVAK - 6 satni program   od 06.30 do 13.00 sati

Prednosti pri upisu u vrtić su:

S obzirom na veliku zainteresiranost za upis i boravak u vrtiću, postoje liste čekanja.