Kutak za roditelje

PROGRAMI

Odgojitelji redovito planiraju dnevne, tjedne i mjesečne aktivnosti,kroz koje se planiraju i realiziraju  aktivnosti za poticanje djetetovog psiho-fizičkog i socio-emocionalnog razvoja  u skladu s djetetovom dobi i interesima djece-

2.1. PRIMARNI PROGRAMI

  • 10 - satni primarni program
  • 6 – satni primarni program
  • Cjelodnevni program sa dežurstvom

2.2. VJERSKO-GLAZBENI PROGRAM

Veliku važnost pridajemo duhovnoj dimenziji i religijskom odgoju u sklopu primarnog programa.

2.3. ENGLESKI JEZIK, PLESNI PROGRAM

Uz primarni program roditeljima nudimo i organiziramo, prema izboru roditelja i djece.

Primarni program provode odgojiteljice sa svom djecom, pedagog dva puta tjedno i prema potrebi, dok engleski program dva (2) puta tjedno vodi vanjski suradnik, profesori engleskog jezika. Vjersko-glazbeni program vodi časna sestra profesorica glazbenog odgoja. Plesni program vode instruktorice iz plesnog studija „Erigo“.

2.4. NJEGA  I  SKRB  ZA  TJELESNI RAZVOJ I  ZDRAVLJE  DJECE

Osnovni preduvjet za cjeloviti rast i razvoj svakog djeteta je osiguravanje preduvjeta za stvaranje zdravog i sigurnog okruženja i ozračja u kojem dijete boravi.

    HIGIJENSKO - SANITARNE MJERE U VRTIĆU

 Higijensko sanitarne mjere pokušali smo tijekom cijele godine zadržati na zadovoljavajućoj razini, zahvaljujući zajedničkoj suradnji i razumijevanju vrtićkog osoblja, a sve u cilju zaštite djeteta i njegova zdravlja. Osim unutarnjeg prostora, vodili smo brigu i o vanjskom prostoru vrtića (dvorište i igralište).

Za čišćenje i dezinfekciju prostora vrtića koriste se ekološki prihvatljiva sredstva, a kontinuirano se surađuje s tvrtkom Eurosan koja preventivno djeluje na uslugama dezinsekcije.

U higijensko – zdravstvenoj skrbi u vrtiću poseban naglasak se stavlja na:

  •  Prozračnost i provjetravanje boravaka, te boravak djece na zraku u dvorištu vrtića.
  • Proces kvalitetnog i redovitog održavanja prostora boravka djece od strane spremačice (sobe dnevnog boravka, prostori dnevnog odmora, sanitarni čvorovi, igralište).
  • U sanitarnim prostorima skupina upotrebljava se tekući sapun i papirnati ručnici, a za održavanje radnih i podnih površina, igračaka, suđa upotrebljavaju se propisana dezinfekcijska sredstva.
  • Produljenje sanitarnih iskaznica čije je uredno provođenje osiguravalo poštivanje zakonske obveze, ali i potrebu da svi zaposlenici koji su u procesu rada s djecom budu zdravi. Svi djelatnici Vrtića uredno su obavili sanitarno - higijenske preglede u ožujku 2016. godine .

U želji unapređivanja i postizanja veće razine kvalitete života, te očuvanja  i zaštite zdravlja djece u našem Vrtiću, usvajat ćemo i provoditi nove spoznaje u suradnji s roditeljima.