Kutak za roditelje

Transparentnost u radu i partnerstvo s roditeljima je od velike važnosti za vrtić. Vrtić i stručni suradnici vrtića su produžena ruka primarne djetetove obitelji i zbog toga ulažemo i ulagat ćemo velike napore kako bi se suradnja s roditeljima što bolje ostvarila.

Zbog unaprjeđenja i intenzivnije suradnje s roditeljima bit će ponuđene slijedeće aktivnosti za roditelje i oblici rada:

Zadaće i oblici rada:

Individualni razgovori s roditeljima

  1. inicijalni intervju s roditeljima novoprimljene djece
  2. individualni kontakti roditelja s odgojiteljima ili članovima stručnog tima
  3. dnevne informacije o djeci svaki radni dan od 11:00 – 12:00 sati
  4. transparentnost u radu (mjesečni planovi na oglasnim pločama na ulazu u pojedinu odgojnu skupinu)
  5. individualni razgovori s pedagogom srijedom i četvrtkom od 09:00 – 17:00 sati
  6. po potrebi se može tražiti i individualni razgovor sa socijalnim radnikom ili psihologom

Roditeljski sastanci

  1. informativnog tipa
  2. predavačkog tipa: pedagoške radionice namijenjene manjem broju roditelja ili klasični oblik predavanja namijenjen većem broju roditelja
  3. druženje djece i odraslih

Uključivanje roditelja u aktivnosti odgojne skupine

  1. uključivanje roditelja u proces odgojno-obrazovnog rada (prezentacija zanimanja, prikupljanje materijala vezanih za zadaće i realizaciju procesa)